Tips till biblioteken

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken” 

(Bibliotekslagen 2013:801)

Meänkieli barnböcker

Hur kan biblioteken följa lagen och lyfta fram språket meänkieli och kulturen som är kopplad till tornedalingar, kväner och lantaliset? Det finns många sätt att ge dem större utrymme och uppmärksamhet – och att göra det på ett lustfyllt sätt. 

Så här kan Tornedalingarnas dag 15 juli uppmärksammas: 

Så här kan Meänkielidagen 27 februari lyftas fram: 

Det finns exempel på vår Facebook på hur bibliotek i hela Sverige uppmärksammat språket och kulturen. Se bilderna som inspiration till hur ni kan bygga upp en liten (eller stor) utställning med tema. 

Böcker i alla ära men det finns många fler sätt att uppmärksamma den nationella minoriteten på och få kontakt med personer som tillhör den. Se det också som ett bra tillfälle att informera ALLA biblioteksbesökare om språket meänkieli och tornedalingar, kväner och lantalaiset. 

Uppmärksamhet kan fås genom små eller större utställningar, föreläsare med anknytning till minoriteten/språket, pyssel-stunder i tornedalskt hantverk, bokcirklar, samtal om kultur och språk, sagostunder, en författare besöker er …  

Här finns två A4-ark (pdf) om minoriteten som du kan skriva ut.

I huvudmenyn på vår hemsida hittar du rörligt material att använda: till exempel TV-program och sagor från UR Play.

Bokkassar 

Många bibliotek ställer iordning bokkassar med böcker på olika minoritetsspråk som folk kan låna. Vi på resursbiblioteket hjälper gärna till med tips på bra böcker för barn och/eller äldre. 

"Alla som tillhör de nationella minoritetsgrupperna har rätt till sina språk och en likvärdig biblioteksverksamhet oavsett var de bor i landet".
(Kungliga biblioteket, Nationell Biblioteksstrategi)

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.